12 svar om att ladda elbilen hemma

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. Kan jag ladda min elbil i ett vanligt eluttag?

Även om det är fullt möjligt bör du inte göra det. Elanläggningen i huset kan överhettas och orsaka brand. Därför ska du låta installera en särskild laddbox, installationen säkerställer att kablar och skydd blir rätt dimensionerade för elbilsladdning.

2. Kan jag ladda elbilen i motorvärmaruttaget?

Ett motorvärmaruttag som sitter i en stolpe ute på parkeringen eller ett uttag som är direktkopplat till elcentralen och placerat på en icke-brännbar yta, utgör ingen större risk för skador på elanläggningen eller brand.

Motorvärmaruttag på garaget är en helt annan sak, då det ofta är ett vanligt uttag för allmänbruk med flera uttag på samma säkring (hög effekt under lång tid=risk, många kopplingspunkter=risk, brännbart material=risk).

Tillfällig laddning med låg effekt på korrekt utförda och väl underhållna motorvärmaruttag borde dock inte ge någon förhöjd risk jämfört med användningen av motor- och kupévärmare.

En laddbox däremot ger en säker laddning genom att du kan styra och övervaka laddningen.

3. Jag har två elbilar, måste jag ha två laddboxar?

Det finns laddboxar för laddning av flera bilar samtidigt. Smart teknik som fördelar effektuttaget, så kallad lastbalansering, gör att den befintliga elanläggningen inte överbelastas.

4. Spelar det någon roll var jag installerar laddboxen?

Det finns olika typer av laddboxar för placering inomhus, utomhus under tak, eller utomhus i det fria. Du väljer laddbox med hänsyn till var den ska placeras.

5. Måste jag ändra min befintliga elanläggning?

Utöver framdragning av kablar till laddboxen kan du behöva byta huvudsäkring beroende på hur mycket effekt laddboxen använder, samt montera jordfelsbrytare om sådan saknas. Ibland kan även effekt­vakt behövas. Effektvakten kontrollerar hur många ampere ström som flödar till varje fas och reglerar effektuttaget så att säkringarna håller.

Anlita en auktoriserad elinstallatör! Uppkoppling av laddboxen mot internet kan du också behöva ordna.

6. Hur lång tid tar det att ladda elbilen?

Det beror på en mängd faktorer: hur stort batteri bilen har och vilken laddeffekt den kan ta emot, hur mycket du kört sedan förra laddningen och vilken typ av laddbox du använder. De flesta elbilar kan laddas helt över en

7. Hur långt kommer elbilen på en laddning?

Skillnaden i räckvidd mellan olika elbilar är stor. Kontrollera räckvidden med biltillverkaren.

8. Går det att få bidrag för installation av en laddstation?

Alla privatpersoner som äger en fastighet kan ansöka om bidrag för installationer av en laddstation för elbilar om den slutförts innan den 31 december 2020, förutsatt att ansökan skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter slutförd installation. Stödet uppgår till halva kostnaden för installation och utrustning. Bidraget är begränsat till 10 000 kronor per fastighet.

9. Finns det bidrag för elbilar att söka 2021 och framåt?

Från den 1 januari 2021 införs en skattereduktion för installation av grön teknik som ersätter bidraget. Det fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdraget gör, men är en egen skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik ges bland annat för installation av laddningspunkt för elfordon.

10. När får jag skattereduktionen för installation av grön teknik?

Du måste äga småhuset eller bostadsrätten som installationen hör till. Tomträttshavare likställs med fastighetsägare i detta sammanhang. Laddstationen måste dessutom vara avsedd för ditt eller dina föräldrars hushåll.

11. Hur stor är skattereduktionen för installation av grön teknik?

Skattereduktionen vid installation av laddningspunkter ges med 50 procent av kostnaden för både arbete och material. Skattereduktionen totalt för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Eftersom det är en skattereduktion måste du ha skatt att räkna av reduktionen mot. Det finns flera skattereduktioner och de räknas av i en viss turordning. Reduktionen för grön teknik kommer bland de sista, exempelvis kommer rot- och rutavdraget före. Det är inte heller säkert att din skatt räcker till för att utnyttja hela reduktionen. Det kan därför vara klokt att vänta med en installation av laddningspunkter om du samma år använder rot- eller rutavdraget, eller tvärtom. Det går nämligen inte att utnyttja resterande del ett annat år.

12. Hur gör jag för att ta del av skattereduktionen för installation av grön teknik?

För det första måste du komma överens med utföraren om att du ska ta del av reduktionen. Sedan är det utföraren som sköter allt på samma sätt som om du skulle använda rot- eller rutavdraget. Reduktionen dras av direkt på fakturan och företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. För rätt till skattereduktion krävs dessutom att den utförda installationen har betalats elektroniskt.


Källa: Elsäkerhetsverket
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7809″ img_size=”full” label=””][/vc_column][/vc_row]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen