Köpvillkor

www.safecharger.se

Gäller från och med 1 januari 2021

Tack för att du har valt Safecharger som din leverantör av laddbox samt andra tillbehör till din bil och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra köpvillkor.

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa köpvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis säkerställa att du förstår de villkor som gäller för köp, leverans och installation av våra laddboxar.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Safecharger och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du väljer Safecharger!

Innehållsförteckning

 1. Parter
 2. Allmän information och omfattning
 3. Produkter
 4. Installation
 5. Beställning
 6. Betalning
 7. Leverans & Öppet köp
 8. Skattereduktion
 9. Garanti
 10. Reklamation
 11. Ansvar
 12. Behandling av personuppgifter
 13. Ångerrätt för privatpersoner
 14. Övrigt
 15. Kontakt och support
 16. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad “Kunden”) och Safedriving 24AB, organisationsnummer 556596-1876, Företagsvägen 29, 232 37 Arlöv (hädanefter kallat “Safecharger”). Kunden och Safecharger benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

 1. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för Safechargers försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).

2.2 Safechargers köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Safechargers hemsida, www.safecharger.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation framgår av Safechargers vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.safecharger.se. Safecharger reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 Safecharger har för avsikt att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Safecharger kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. Safecharger kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

 1. Produkter

3.1 Safecharger tillhandahåller ett brett sortiment av billtillbehör, bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. En fullständig och uppdaterad förteckning över samtliga produkter som erbjuds finns tillgänglig på www.Safecharger.se.

3.2 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad.

3.3 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

 1. Installation

4.1 Safecharger är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. Safecharger har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige. För närvarande kan dock vissa adresser befinna sig utanför Safechargers installationsområde. För det fall att Safecharger ej kan tillhandahålla installation till din adress kommer en representant från Safecharger att kontakta dig så snart som möjligt efter genomförd beställning.

4.2 Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls i samarbete med Safechargers samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade Elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Val av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, hör gärna av dig till oss på kontakt@safecharger.se

4.3 Vid beställning av Laddbox med standardinstallation förhandsdebiterar Safecharger i enlighet med orderbekräftelsen. Tillkommande arbeten relaterade till uppdraget “installerat och klart” utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av Safecharger efter utfört arbete. Läs noga igenom vad som ingår i en grundinstallation och vilka tillkommande kostnader som kan uppstå för att installationen ska kunna utföras. För mer information om själva installationen och möjliga tilläggskostnader, vänligen besök vår sida https://safecharger.se/installation/

4.4 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 1. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.
 2. Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.
 3. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.
 4. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Safecharger enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

4.5 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen besök https://safecharger.se/installation/

 1. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via Safechargers hemsida. När Safecharger mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

5.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas Safecharger.

5.4 I samband med beställning ger Kunden Safecharger fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger Safecharger ensamrätt att själv eller den Safecharger anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen.

5.5 Genom att genomföra en beställning på vår hemsida på https://safecharger.se intygar kunden att de har läst, förstått och godkänt våra villkor för standardinstallation, förutsättningar och prislista för eventuellt tillkommande arbete. För mer information om själva installationen och möjliga tilläggskostnader, vänligen besök vår sida https://safecharger.se/installation/

 1. Betalning

6.1 När du bokar produkter eller installation via vår hemsida kan du välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Klarna alla banktransaktioner kopplade till våra tjänster, genom att kontrollera att ditt kort är giltigt för köp direkt mot din bank. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank via Klarnas system, och vi på Safecharger hanterar därigenom inte själva några bank- eller kreditkortsnummer.

6.2 Din betalning hanteras av Klarna med säker kryptering och enligt strikt banknorm, s.k. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det förekommer också att en del köp av våra tjänster omfattas av 3D Secure (Verified by Visa samt MasterCard SecureCode), för det fall att denna säkerhetsmekanism är aktiverad på ditt betal- eller kreditkort.

6.3 Vi på Safecharger tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

6.4 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

6.5 Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Om du besöker Safecharger.se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. Safecharger reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

 1. Leverans & Öppet köp

7.1 Safecharger lämnar 30 dagars öppet köp på icke installerade produkter i 30 dagar från köptillfället. Returer bör vara väl emballerade, i fint skick och återsändas i originalkartong som är obruten för att bli godkända. Vid icke godkänd retur görs ett avdrag på 15 %. Vi tar ut en returavgift på 300 kr för att täcka kostnader för frakt och eventuellt prisavdrag på upp till 15 % om varorna ej har returnerats väl emballerade, i fint skick och i originalkartong.

7.2 Leverans av Laddutrustning och eventuell tillhörande Installation sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknade datum för hela eller delar av leverans skall anges i orderbekräftelse.

7.3 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

7.4 Returer som sker efter 30 dagar från mottagandet av produkterna kommer att omfattas av ett returavdrag på 15 %.

7.5 Paketen levereras till ett ombud och ligger där i väntan på att hämtas ut i 14 dagar. Om varan går i retur efter angiven tidsfrist debiteras kunden en avgift på 250 sek för kostnader relaterade till Safechargers administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

7.6 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta du vår support på kontakt@safecharger.se så hjälper vi till att returnera varan.

7.7 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara.

7.8 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Returer ska skickas som DHL Privatpaket. Retur genom brev eller mot postförskott accepteras ej. Vid byte genomförs det kostnadsfritt inom 14 dagar från mottagandet av produkterna, och vi kan även besluta att genomföra bytet kostnadsfritt efter 14 dagar.

7.9 Safecharger skickar dina varor som paket inom Sverige. I dagsläget kan vi inte erbjuda leveranser till andra länder.

Skattereduktion (för privatpersoner)

8.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

8.2 På Kundens begäran ansvarar Safecharger för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket.

8.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför Safecharger, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökan skattereduktion nekas förbehåller sig Safecharger rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

 1. Garanti

9.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Safecharger lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

 1. Reklamation

10.1 För företag Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Safecharger, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta Safecharger, företrädesvis via e-post. Safecharger skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Safecharger tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Safecharger vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Safecharger rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Safecharger förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10.2 För privatpersoner Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

 1. Ansvar

11.1 Safecharger ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer.

11.2 Safecharger ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.3 Safecharger ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

11.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. Safecharger ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

 1. Behandling av personuppgifter

12.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Safecharger kommer att användas i Safechargers ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

12.2 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

12.3 Safecharger ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.4 Safecharger kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.5 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

12.6 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Safecharger kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Safecharger behandlar om Kunden.

12.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Safecharger inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

12.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Safecharger enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

 1. Ångerrätt (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

13.1 En konsument har rätt att ångra sitt köp av Laddutrustning genom att sända ett meddelande om detta till kontakt@safecharger.se inom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av Laddutrustning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Safecharger via ovanstående mailadress.

13.2 Vid nyttjande av ångerrätten kan en returavgift på 300 kr tas ut för att täcka kostnader för frakt. Returer bör vara väl emballerade, i fint skick och återsändas i originalkartong som är obruten, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att du meddelat ditt beslut att utnyttja ångerrätten.

13.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

13.4 Safecharger har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit och kontrollerat de returnerade produkterna.

13.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en viss värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

13.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande om detta till kontakt@safecharger.se inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Safecharger via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till påbörjan av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar påbörjan av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta Safecharger för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

 1. Övrigt

14.1 Safecharger har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har Safecharger rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

14.2 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

14.3 Vid beställning av enbart laddbox, utan installation, åligger det köparen att erlägga en hanteringsavgift om 1000 kr, inklusive moms per box utöver det angivna inköpspriset. Fraktkostnaden ska betalas i samband med beställning och utgör en tilläggskostnad för köparen utöver eventuella övriga kostnader som kan vara förknippade med köpet.

Genom att genomföra en beställning på e-handelsplattformen, godkänner köparen villkoren för fraktkostnader vid beställning av laddbox utan installation och förbinder sig att betala eventuell hanteringsavgift enligt ovan angivna villkor.

 1. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till Safecharger för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på: kontakt@safecharger.se mellan kl. 08-16.

Grön Teknik Avdrag

Från och med den 1 januari 2021 ersattes det tidigare ‘Ladda hemma-stödet’ med en ny subventionsmodell – ‘skattereduktion för grön teknik’. Denna förändring innebär förenklade förmåner för konsumenter och möjliggör att priset för laddbox med installation halveras.

Våra nöjda kunder

"Jag är extremt nöjd med installationen av min Easee Charge Lite laddbox. Kundsupporten var utmärkt och installationsteamet var professionellt och snabbt. Högsta betyg!"
Jonas P
"Min Zaptec Go laddbox installerades perfekt av detta företag. Kundsupporten var utmärkt och installationen gick smidigt. Jag rekommenderar dem varmt!"
Amanda S
"Installationen av min Charge Amps Aura laddbox var utmärkt. Kundsupporten var tillmötesgående, och installationsteamet var professionellt och noggrant"
Emil L

FAQ

Prisintervallet för laddboxar varierar beroende på typ och modell. Vi erbjuder vi laddboxar med priser från 5995 kronor upp till 23 395 kronor, inklusive installation.

En laddbox kopplas in i elnätet för att tillhandahålla ström till din elbil. För att ladda din elbil ansluter du en laddkabel från laddboxen till fordonet. Strömmen överförs från laddboxen till elbilen och används för att ladda dess batteri. För en mer djupgående förklaring och information om våra laddboxars funktioner, besök vår webbplats.

Ja, vi erbjuder installationer i hela landet!

Laddboxen erbjuder en snabb, säker och praktisk laddningslösning för din elbil. Den tar upp minimalt med plats och kan även hjälpa dig att sänka din elkostnad genom att ladda din elbil under perioder med lägre elpriser. För mer information om hur du kan ladda din elbil hemma, besök vår webbplats.

Installationen av en laddbox måste utföras av en behörig och certifierad elektriker för att säkerställa korrekt installation och säkerhet. Det är inte tillåtet att genomföra installationen själv. För information om vår installationsprocess, besök vår webbplats.

Ja, som privatperson har du möjlighet att få upp till 50% i skatteavdrag för din laddboxinstallation. Detta statliga stöd kallas Grön Teknik och syftar till att stödja investeringar i miljövänliga produkter, inklusive laddboxar. För en detaljerad förklaring av Grön Teknik-bidraget, besök vår webbplats.

Lastbalansering är en rekommenderad investering även om den inte är en absolut nödvändighet för att använda din laddbox. En lastbalanserare övervakar hushållets elförbrukning i realtid och anpassar laddboxens ladeffekt för att undvika överbelastning av elsystemet. För mer information om hur lastbalansering fungerar, besök vår webbplats.

Det bästa valet av laddbox beror på dina specifika behov och användningskrav. För att hitta den laddbox som passar dig bäst bör du överväga din laddningshastighet och prispreferenser. Om du letar efter snabb och säker laddning är en laddbox det mest lämpliga alternativet.

Varukorg
Rulla till toppen