Standardinstallation

En laddbox ska alltid installeras av en behörig elinstallatör, då det är en fast installation. När du väljer installation hos oss får du professionell rådgivning under installationen. Vi kontrollerar att det finns rätt förutsättningar för att laddningen ska fungera optimalt och utför de åtgärder som krävs för en säker installation av laddbox.. Därefter monteras laddboxen på vägg eller stolpe utifrån förutsättningarna i din bostad.

Vi erbjuder certifierade installationer från norr till söder i SVERIGE med totalt över +200 lokala installatörer.

Alternativ vid Installation av laddbox

För att ta del av erbjudandet om installation STANDARD eller LIGHT behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

• Du äger bostaden där laddboxen kommer att installeras
• Fastigheten är ansluten till elnätet med tre faser och minst 16A i huvudsäkring

STANDARD (det vanligaste alternativet) med bland annat 10m kabeldragning installeras din laddbox på 16A tre faser, vilket ger en maxeffekt på 11 kW. Just 11kW är även max för de flesta elbilar.

 • Montering av laddbox på vägg av certifierad installatör
 • Upp till 10m kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering. Kabeldragningen avser ovan mark
 • Tre håltagningar i trä, gips lättbetong eller tegel
 • 10m kabel – 5×2,5mm2, framdragning av 3-fas kabel
 • 10m busskabel mellan lastbalanserare och fasmätare på inkommande el (wallbox, lastbalansering)
 • Jordfelsbrytare typ A (wallbox)
 • Upp till 4 arbetstimmar inkl. restid
 • Körning ingår med 100km från närmsta depå T/R
 • Installatör meddelar kund vilka extrakostnader som tillkommer innan installation påbörjas

Önskar du att få laddboxen installerad på en högre effekt, kommer priset på installationen att öka. Ska installationen utföras på annan effekt än 16 A, är det viktigt att du förmedlar detta till oss vid beställning.

LIGHT (en något enklare installation) Inkoppling med CEE-kontakt i befintligt uttag samt säkerhetskontroll av befintlig dragning så den uppfyller säkerhetskraven.

 • Montering av laddbox på vägg av certifierad installatör
 • CEE-kontakt 3-fas, montering av denna och inkoppling i befintligt CEE-uttag
 • Säkerhetskontroll av befintlig dragning så den uppfyller säkerhetskraven
 • Upp till 3 arbetstimmar inkl. restid
 • Körning ingår med 30km från närmsta depå T/R
 • Installatör meddelar kund vilka extrakostnader som tillkommer innan installation påbörjas

OBS! LIGHT installation gäller endast för Safecharger.

EGEN ELEKTRIKER - Ni kan välja att använda er av en egen elektriker för installationen men för att ha rätt till avdrag gäller nedanstående.

Om du önskar använda en egen elektriker men inte gå miste om Grönt teknikavdra går det bra att hänvisa din kontakt till oss. Vi tar hand om elektrikerns faktura och debiterar box och faktiskt installationskostnad med ett skatteavdrag på 50%. Vi administrerar allt mot skatteverket.

Vanliga frågor om att installera laddbox hemma

 • Hur lång tid tar installationen?
  Ungefärlig tid för en standardinstallation brukar vara ett par timmar. Finns det extra arbete som behöver utföras kan det ta längre tid.
 • Hur lång tid från beställning till installation?
  Vanligtvis brukar det ta ungefär 1-2 veckor från att du lägger beställningen till att du har en nyckelfärdig laddbox hemma.
 • Behöver man säkra upp husets huvudsäkring?
  Om du väljer en laddbox med lastbalansering kan det räcka med 16A på huvudsäkringen. Annars rekommenderar vi att säkra upp i elcentralen.
 • Behöver man vara på plats vid installationen?
  Vi brukar vilja att du som kund är närvarande vid installation för att kunna informeras av installatör, svara på frågor som kan dyka upp samt möjliggöra uppkoppling av laddboxen mot ditt WiFi.