Installation Laddbox

Vi erbjuder installation av elbilsladdare över hela Sverige!

Vi erbjuder “installerad och klar” till alla våra laddboxar och finns representerade i hela Sverige. Välj bland våra färdiga paket. Skattereduktion “Grön Teknik”´ avdraget görs direkt i kassa. Resterande belopp söker vi på Safecharger från skatteverket.

Alla våra installatörer är självklart auktoriserade. Ni kan dessutom välja bland våra "paket" med ”lastbalansering” där både arbete och material ingår, även det till en fast kostnad. Kort efter att beställning blir ni kontaktad för att boka en passande tid för installationen. Till höger finner ni en lista vad som ingår i standardinstallationen och standardinstallation med lastbalansering samt kostnad för eventuella tillkommande arbeten som kan förekomma, detta stäms av med er och installatör innan arbete påbörjas.

Bidraget är upp till 50% för laddbox och installation. Högst 50 000 kronor per år. Läs mer om Grön Teknik - Skattereduktion här.

Grundförutsättningar

Du som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, har rätt till skattereduktion för installation och laddbox för elfordon. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du således bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har särskild nyttjanderätt om att få installera laddboxen på fastigheten.

• Du äger fastigheten där laddboxen ska installeras.

• Äger du inte fastigheten behövs ett medgivande.

• Ansluten till elnätet med 3-faser och minst 20A huvudsäkring.

• Vid 16A Huvudsäkring rekommenderar vi lastbalansering.


Standardinstallation 3-FAS

Är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. Detta är ett alternativ för dem som inte behöver lastbalansering. Alla våra laddboxar är ställbara i laddström.

• Installation utförs av behörig elektriker

• Upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering. Kabeldragningen avser ovan mark

• En håltagning i trä, gips lättbetong eller tegel

• 10 m kabel – 5×2,5mm2, framdragning av 3-fas kabel. Avsäkring 3x16A

• Säkerhetsbrytare för Safecharger / Jordfelsbrytare typ A för Pulsar+ (vid installation i fasadmätarskåp)

• Safecharger har DC-övervakning, vilken fungerar som en smartare version av jordfelsbrytare typ B, något som annars krävs. Det här minskar kostnaden för installation

•  Pulsar+ har inbyggt skydd för DC-läckage så den kräver ingen extern jordfelsbrytare typ B, endast typ A

• Installatör ska meddela kund vilka extrakostnader som tillkommer innan installation påbörjas


Standardinstallation 3-FAS med lastbalansering

Är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. Där fastigheten har antingen en 16A- eller 20A huvudsäkring. Lastbalanseraren mäter fastighetens förbrukning och levererar tillgänglig el till laddboxen. Ett bekymmersfritt laddande.

• Installation utförs av behörig elektriker

• Upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering. Kabeldragningen avser ovan mark

• En håltagning i trä, gips lättbetong eller tegel

• 10 m kabel – 5×2,5mm2, framdragning av 3-fas kabel. Avsäkring 3x16A. Avsäkring 3x16A

• Busskabel mellan lastbalanserare och fasmätare på inkommande el

• Jordfelsbrytare typ A (vid installation i fasadmätarskåp)

• Installatör ska meddela kund vilka extrakostnader som tillkommer innan installation påbörjas


Tilläggskostnader

Inkl moms och ROT-avdrag

• Kabel 5×2,5 mm2, inkl. klamring – 110 kr/meter

• Extra håltagning genom “normal” vägg – 150 kr/st

• Montering på stolpe inkl stolpe, ej markarbete – 3500 kr

• Utökning i el-central – 450 – 1000 kr

• Utbyte av huvudsäkring + anmälan – 1000 kr

Betyg från kunder