SKATTEREDUKTION
GRÖN TEKNIK - 2021

Du som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, har rätt till skattereduktion för installation och laddbox för elfordon. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du således bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har särskild nyttjanderätt om att få installera laddboxen på fastigheten.

Bidraget är upp till 50% för laddbox och installation. Högst 50 000 kronor per år.

HUR FUNKAR DET NYA BIDRAGET?

Grön Teknik-bidraget liknar ROT-avdraget vilket innebär att vi debiterar dig halva kostnaden för laddbox och installation. Vi har redan dragit av halva kostnaden för de godkända laddboxrna och tjänsten installation i webshopen.

Tänk på att du måste köpa både laddbox och installation från oss för att ha rätt till hela bidraget. Du kan inte köpa laddboxen av ett annat företag och installationen från oss. Då har du endast rätt till skattereduktion för installationen, vilket är 30%.

BETALNING/FAKTURERING?

När ni köper ett Grön Teknik paket så reserverar vi endast beloppet, detta gör vi eftersom det kan tillkomma oförutsedda kostnader i samband med elinstallationen. Först efter att laddstationen är installerad i ert hem kommer en slutlig faktura. Vi gör på detta vis då även alla extrakostnader är berättigade för ROT.

Läs mer om Grön Teknik Skattereduktion på Skatteverkets hemsida.