Skattereduktion
Grön teknik - 2021

Du som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, har rätt till skattereduktion för installation och laddbox för elfordon. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du således bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har särskild nyttjanderätt om att få installera laddboxen på fastigheten.

Bidraget är upp till 50% för laddbox och installation. Högst 50 000 kronor per år.

Hur funkar det nya bidraget?

Grön Teknik-bidraget liknar ROT-avdraget vilket innebär att vi debiterar dig halva kostnaden för laddbox och installation. Vi har redan dragit av halva kostnaden för de godkända laddboxrna och tjänsten installation i webshopen.

Tänk på att du måste köpa både laddbox och installation från oss för att ha rätt till hela bidraget. Du kan inte köpa laddboxen av ett annat företag och installationen från oss. Då har du endast rätt till skattereduktion för installationen, vilket är 30%.

Hur funkar det med betalning/fakturering?

När ni köper ett Grön Teknik paket så reserverar vi endast beloppet, detta gör vi eftersom det kan tillkomma oförutsedda kostnader i samband med elinstallationen. Först efter att laddstationen är installerad i ert hem kommer en slutlig faktura. Vi gör på detta vis då även alla extrakostnader är berättigade för ROT.

Vanliga Frågor

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddboxen måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget, äger eller har nyttjanderätt till.

Du behöver inte ansöka. Du får det reducerade priset redan vid köp av laddbox och installation. Vi sköter sedan ansökan mot Skatteverket.

Bidraget är upp till 50% av kostnaden för laddbox och installation. Högst 50 000 kronor per år.

Du kan använda tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år.

Nej, men om du köper laddboxen från ett annat företag kan skattereduktion enbart medges för installationen. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för laddboxen.