ZAPTEC PRO En smart och effektiv laddstation för större parkeringsplatser i bostadsrättsföreningar, företag och nybyggnad

EFFEKTIVT STRÖMUTNYTTJANDE

ZAPTEC har utvecklat ett helt unikt sätt att balansera mellan enfasladdning och trefasladdning. Detta gör att laddsystemet kan utnyttja tillgänglig ström mer effektivt än andra laddlösningar. Fördelaktigt för dig då du därmed får upp till 66 procent bättre utnyttjande av tillgänglig ström.

ENKELT ATT UTÖKA MED FLER LADDSTATIONER

Det är smart att tänka framåt. Om alla bostadsrättsföreningens parkeringsplatser är färdigställda och klara för elbilsladdning, blir det även enkelt att installera framtida laddstationer. Installatören säkerställer att allt är klart den dagen de boende skaffar sig en elbil.

SMIDIG BETALNING OCH FAKTURERING

I vår portal ZAPTEC Portal kan du som ägare och installatör av våra laddstationer, läsa av förbrukningen och se rapporter för varje användare eller laddstation i vår portal, ZAPTEC Portal. Du kan även använda en av våra partners automatiska betalningslösningar.

Kostnadsfri administration

Vi tycker inte att det skall innebära några kostnader för dig att använda vårt administrationsverktyg, ZAPTEC Portal. Här kan du enkelt se status för alla laddstationer i systemet, läsa av strömförbrukningen per användare eller uppdatera laddstationen med den senaste programvaran.
Om du inte vill administrera systemet själv, kan du enkelt anlita någon av våra partner. Allt från support till betalning blir omhändertaget, så att du kan använda din tid till andra göromål.

Automatiserad betalningslösning för offentliga parkeringsplatser

EasyPark-appen ger dig möjlighet att skilja mellan laddning och parkering. Du kan starta, stoppa och förlänga laddningen i appen. Prissättning kan göras per minut eller per timme. Laddstationen kartläggs som laddpunkt i appen och kvitteringen kan skickas som e-post eller laddas ned.

Automatiserad betalningslösning med app, laddbricka eller SMS

Fortum Charge & Drive åtar sig allt från installation till drift, underhåll och service. Med ZAPTEC Pro och Fortum Charge & Drive är det enkelt att starta, betala och avsluta laddningen med en laddbricka, app eller SMS.

Automatiserad betalningslösning med administrationssystem

De boende debiteras för den faktiska strömförbrukningen för sin laddpunkt eller sin användare. En laddning startas enkelt med hjälp av en nyckel, RFID-bricka eller SmartCharge-app.

Avräkning sker efter varje laddsession eller egendefinierad period via faktura, betalkort eller SMS. Priset för laddningen fastställs av bostadsrätts- eller samfällighetsföreningens styrelse.

Automatiserad betalningslösning med RFID-laddbricka

Du kan lägga upp användare med kreditkort och RFID-bricka i kundportalen. För att starta en laddning på laddstationen använder du RFID-bricka eller mobil. Välj mellan pris per minut, månad eller kWh.

Kontakta oss

Gör din bostadsrättsförening 100 % klar för elbilsladdning